krokodilo                                 verda krokodilo

Ludoj1

KoKoLoRES – LA renkontiĝo por ludemuloj!

Kafoklaĉo Kaj Ludoj dum REnkontiĝo Semajnfina

23-a KoKoLoRES: 2-a de oktobro (merkredo) ĝis 6-a de oktobro 2024 (dimanĉo). La 3-a de oktobro (ĵaŭdo) estas la nacia festotago de Germanio.
Ĝi okazos 2024 en Altena (Westfalen), ĉar la kutima ejo en Schwerte pro fajroprotektaj reguloj estas fermita ĉijare.
Altena (Westfalen) situas proksimume 30 km sude de Schwerte kaj 25 km sudoriente de Hagen. Ĝi havas stacidomon. Pliajn detalojn ni skribos ĉi tie ĝis meze de majo 2024.

Se vi ŝatas ludi, babili, renkonti homojn kaj viziti interesan parton de la Ruhr-regiono , germane „Ruhrgebiet “, venu al la KoKoLoRES en Schwerte , inter Dortmund kaj Hagen, Germanio.

Amika renkontiೕo ABELO: Apud-Berlina Esperanto-LudadO

Kompreneble ni havos multajn ludojn, kafon, kukon & klaĉon. Ĉu vi havas ludojn, muzikon, (lum)bildojn ktp, kiujn vi ŝatas prezenti? Ne hezitu kunporti ilin!

Alveno je merkredo, la 2-a de oktobro 2024, ekde la 17-a horo. Ni restos ĝis frua posttagmezo de dimanĉo, la 6-a de oktobro 2024.

Ni loĝos en domo de la naturamika asocio. En la domo ni disponos pri du grandaj salonoj, bone ekipita kuirejo, teraso kaj 4 diversgrandaj dormĉambroj kun entute 22 litoj. Detalojn pri la domo vi trovas ĉe http://www.naturfreundehaus-schwerte.de/haus.html .

Proksime troviĝas bela arbaro, en kiu oni laŭplaĉe povas sekvi diverslongajn promen- kaj migradvojojn.

Kiel kutime ni komune kuiros, tre multe ludos kaj ekskursos al interesa loko, kutime je sabato. Ekzemple en 2011 ni vizitis la telekomunikadan muzeon  en Bochum kaj 2012 ni ekskursis al la Apoteka Muzeo  en la najbara urbo Dortmund.

naturamika domo de antaŭe

Adreso de la ejo:

Naturfreundehaus, Waldstraße 30, 58239 Schwerte, Germanio.
Geografiaj koordinatoj por via navigilo (GPS):
+51.465, +7.571 aŭ
51.465°N  7.571°E aŭ
51° 27' 54"  7° 34' 15,5".
Ĉe Google mapoj 

Atingebloj per publika transporto (longdistance):

Per trajno
La plej proksimaj stacidomoj estas Schwerte kaj Dortmund. Al Dortmund Hbf, uzante nur longdistancajn trajnojn, povas esti malpli kosta.
De Schwerte estas rektaj busoj al finhaltejo 300 m de la ejo. Sed nur unufoje hore, kaj vespere, nokte kaj je festotagoj tiuj busoj nur malofte aŭ tute ne veturas. Aliaj busoj veturas inter Schwerte kaj Dortmund-Hörde unu- ĝis dufoje hore, apenaŭ paŭzante vespere, nokte, festotage kaj semajnfine, al alia haltejo en distanco de 1 km.
De Dortmund estas pli oftaj, ankaŭ nokte, bonaj veturebloj al tiu alia haltejo 1 km de la ejo.

 • La tre rabatitaj ŝparbiletoj por longdistancaj trajnoj „Sparpreis“ ekvendiĝas 180 tagoj antaŭe, do jam fine de marto.
 • Se vi ne (plu) trovas pageblajn ŝparbiletojn restas aliaj ŝparebloj: Vi uzas rabatitajn biletojn kiuj validas nur en lokaj trajnoj. Ilia prezo tute ne dependas de biletaĉetado longe antaŭe. Indas precipe kelkope, ĉar la unua homo pagas sufiĉe multe, la 2-a ĝis 5-a homo nur iom pli. De lundo ĝis vendredo ili validas ekde la 09-a horo, je sabato, dimanĉo (kaj tutgermana(!) festotago) ekde la 0-a horo:
 • En la tuta Germanio uzu „Quer-durchs-Land-Ticket“ . Ĝi validas nur en trajnoj.
 • En la federacia lando „Nordrhein-Westfalen“ eblas uzi „SchönerTagTicket“ . Ĝi tie validas ankaŭ en ĉiuj lokaj trajnoj, metrooj, tramoj kaj busoj.
 • Ĉiujn konektojn kaj biletojn serĉu ĉe „bahn.de“ .

Per longdistanca buso
Serĉu ĉe „busliniensuche.de“ . Kiel celo taŭgas plej bone Dortmund, sed ankaŭ ekzemple Hagen, Bochum kaj Essen.

Per aviadilo
La plej proksima flughaveno estas Dortmund (= Holzwickede), taŭgas ankaŭ Düsseldorf, Weeze kaj Köln-Bonn.


Atingebloj per publika transporto (surloke):

Nia domo situas 4 km for de la centro de Schwerte, 11 km de la centro de Dortmund kaj 7 km de Dortmund-Hörde. Ĝi estas tre facile atingebla:
 • De la stacidomo Schwerte per buslinio C31. En 2023 ĝi ekveturis de buskajo E, de la stacidomo rekten kaj iom maldekstre, iom for de la aliaj bus-kajoj A ĝis D. Veturu ĝis la haltejo „Schwerterheide, Schwerte“, finhaltejo de la buso. Tie komenciĝas jam la „Waldstraße“. Piediru laŭ ĝi 300 m ĝis la naturamika domo, numero 30 (mapo).  Se la busoj de linio C31 ne plu veturas, prenu la sube priskribitan buson Dortmund-Hörde - Schwerte en la alian direkton ĝis „Freischütz, Schwerte“. Detaloj tuj sube en la vojpriskribo de Dortmund, konsiderante ke vi, alvenante el Schwerte, jam estas je la ĝusta flanko de la ponto.
  En 2022 loka busbileto kostis 3,10 €.
 • De Dortmund Hbf veturu per metroo aŭ loka trajno al Dortmund-Hörde. Por atingi la haltejon de nia buso iru dekstren, 60 mlaŭ la strato, subirante ian ponton. Tie kaŝiĝas plia bushaltejo. Prenu buson de linio 430 (vespere 435, nokte NE25), direkto „ZOB/Bahnhof, Schwerte“. Veturu 17 minutojn (nokte 12-15) ĝis la haltejo „Freischütz, Schwerte“, restoracio apud rapidstrato. Uzu la piediran ponton por atingi la alian flankon de la rapidstrato. De sur la ponto la „Waldstraße“ estas rekte antaŭe (mapo).  Piediru laŭ ĝi 950 m ĝis la naturamika domo, numero 30.
  De Dortmund Hbf vi bezonas bileton „Preisstufe A3“ por la tuta vojo, inkluzive la buso.
  En 2022 bileto kostis 3,10 €.
  SE vi havas trajnbileton inkluzive „Dortmund+City“: Intertempe ĝi sufiĉas por la tuta vojo ĝis Freischütz. Ĝi estas sur la tariflimo, do ankoraŭ en la tarifzono „Dortmund 38“, pli precize „386“. Se iu kontrolisto ne volas kredi: Pligrandigu tiun PDF al 100 %. Dekstre sube videblas ke Freischütz estas inkluziva. (Videblas ankaŭ la haltejoj Nathe und Waldstr., proksimaj al Freischütz, kiujn la loka trafiksistemo VRR ankaŭ proponadas. Kutime ne indas veturi tien kaj iri piede, sed eblas.)
Pliaj informoj:

Atingeblo per aŭto:

Atentu: Google mapoj  jam delonge korekte gvidas vin, ĉar ĝi scias ke parto de la strato „Waldstraße“ estas ne trafikebla por aŭtoj, sed multaj navigiloj ankoraŭ ne scias. Tial jenaj korektoj:

Se vi venas de sude: Tuj post la aŭtoŝoseo A 1 veturu jam ĉe la trafiklumo dekstren al „Heidestraße“ kaj poste maldekstren al „Alter Dortmunder Weg“. Se via navigilo misgvidas vin de la B 236 dekstren al „Waldstraße“, vi atingos la malĝustan finon de ĝi. Pluveturu ĝis „Freischütz“, turniĝu tie kaj reveturu ĝis la trafiklumo kaj tie maldekstren al „Heidestraße“.

Se vi venas de norde: Post vi preterpasis „Freischütz“ ignoru se via navigilo jam ie en la arbaro sendas vin maldekstren al al „Waldstraße“. Pluveturu ĝis la venonta trafiklumo, tie maldekstren al „Heidestraße“, poste maldekstren al „Alter Dortmunder Weg“.

ludantoj dum KoKoLoRES 2017

Aliĝo:

Vian aliĝon kun la kutimaj informoj sendu al:
Petra Dückershoff, retpoŝto:
petra.dueckershoff@esperanto.de
Poŝtelefono de Petra: +49-(0)151-14438074.
Ankaŭ dum la renkontiĝo.

Kotizo:

Tuttempaj partoprenantoj pagas 106 €. Tio inkluzivas manĝon kaj litotukojn.
La prezo por unuopa tranokto inkluzive manĝo estas po 25 €, krome unufoje 6 € por litotukoj.
Litotukoj estas pagendaj, ne eblas/indas kunporti dormsakojn aŭ proprajn matracojn.
Sekigtukojn bv. mem kunporti.
Gastoj kiuj ne tranoktas pagu 6 €.
Kafo kaj teo estas inkluzivaj, aliajn trinkaĵojn ni finkalkulas laŭ strekolisto.

Fruaj aliĝoj tre faciligas la planadon! La kotizon sufiĉas pagi alveninte, sed bv. nepre aliĝi por esti certa ke restas litoj kaj sufiĉe da manĝo por vi. Pliajn informojn mi volonte peras skribe aŭ telefone.

Venu kaj ĝuu!

P.S.: Ne forgesu:

 • aliĝi
 • kunporti ludojn kaj bonan humoron
 • je merkredo, la 2-a de oktobro, ne alveni antaŭ la 17-a horo


Por via longtempa planado:

24-a KoKoLoRES 2025
Planita: fine de septembro ĝis komence de oktobro 2025, inkluzive la 3-a de oktobro (vendredo) kiu estas la nacia festotago de Germanio.
Se la ejo liberos, ni subskribos kontrakton kun la ejo en printempo 2025.

25-a KoKoLoRES 2026
Planita: fine de septembro ĝis komence de oktobro 2026, inkluzive la 3-a de oktobro (sabato) kiu estas la nacia festotago de Germanio.
Se la ejo liberos, ni subskribos kontrakton kun la ejo en printempo 2026.

26-a KoKoLoRES 2027
Planita: fine de septembro ĝis komence de oktobro 2027, inkluzive la 3-a de oktobro (dimanĉo) kiu estas la nacia festotago de Germanio.
Se la ejo liberos, ni subskribos kontrakton kun la ejo en printempo 2027.

Tiu ĉi paĝo: www.krokodilo.de/kokolores/kokolores.php

Pasinta aktualigo: 25-a de aprilo 2024